Ny bok 2012: Idrott under 5000 år

Nyheten publicerad | 2012-01-05

Ny bok: Idrott under 5 000 år. Författare är professor emeritus Jan Lindroth med GIH-anknytning.

Hur genomfördes de olympiska spelen under antiken? Vilket år var kvinnor välkomna att springa maraton? Vad menas med en nationalsport? Vilket land var först ut att organisera tävlingsidrott? Och vad är det som avgör idrottsgrenars blomstring eller nedgång?

"Idrott under 5000 år" beskriver idrott ur ett perspektiv som är vidare än en redogörelse av enskilda idrottsprestationer, rekord och medaljer. Här kan du bland annat läsa om hur idrotten har påverkats av samhällets utveckling i stort, idrottens utveckling till folkrörelse, den varierande synen på den moderna tävlingsidrotten och läroverkens fysiska fostran.

Bok - Idrott under 5000 år

"Idrott under 5000 år" ersätter läroboken "Idrottens historia" (SISU Idrottsböcker 1995). Den är mer problem- och vetenskapligt inriktad än sin föregångare och är uppdaterad på den forskning som har bedrivits i ämnet under de senaste 15 åren. "Idrott under 5000" år fungerar som lärobok på universitet och högskolor, men är lättbegriplig och passar även gymnasier och folkhögskolor.

Läs mer om boken hos förlaget SISU Idrottsböcker

Där kan du även se en föreläsning om idrott under 5 000 år som Jan Lindroth hållit.

Författaren

Jan Lindroth