Ny bok 2012: Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande

Nyheten publicerad | 2012-09-13

Ny bok: Om färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande. Författare Peter Schantz vid GIH.

Denna rapports målsättning är att bidra till en ökad förståelse och kunskap om dels färdvägsmiljöers betydelse för gång, cykling, hälsa och välbefinnande, dels hur färdvägsmiljöer kan studeras för såväl trafik- och folkhälsoplanerares behov som i ett vetenskapligt sammanhang.

 Läs mer om rapporten på Trafikverkets hemsida 

Författare

Peter Schantz, GIH