Ny bok 2012: Idrottsdidaktiska utmaningar

Nyheten publicerad | 2012-09-20

Ny bok: Idrottsdidaktiska utmaningar. Redaktör Håkan Larsson och Jane Meckbach vid GIH.

Idrottsdidaktiska utmaningar utkommer nu i en reviderad upplaga, där innehållet är uppdaterat i förhållande till läroplansreformen 2011 och de nya kursplanerna i Idrott och hälsa.

Idrottsdidaktiska utmaningar handlar om undervisning i idrott och hälsa ur ett didaktiskt perspektiv. De grundläggande frågorna är Vad?, Hur? och Varför? En lärare med idrottsdidaktisk kompetens har både teoretiska ämneskunskaper om människan i rörelse och praktiska, pedagogiska kunskaper i idrott.

Läs mer om boken på Libers webbplats

Redaktörer

Håkan Larsson, GIH

Jane Meckbach, GIH