Bli lärare GIH-bilaga

Nyheten publicerad | 2012-04-02

Den 3 april distribuerar Dagens Nyheter en bilaga som gjorts av GIH, Kungliga Musikhögskolan, Dans och Cirkushögskolan och Konstfack tillsammans.

I bilagan "Bli lärare" kan du läsa intervjuer med musiklärarstudenter, idrottslärarstudenter, bildlärare, slöjdlärare, danslärare, forskarstuderande.

I bilagan hörs några röster från våra studenter, lärare och tidigare elever. Vi hoppas att du genom det skall känna att läraryrket är lockande och viktigt för samhället. Men också stimulerande och utvecklande för dig som individ. Det vill säga ett framtidsyrke där du kan bidra till samhällsutvecklingen.

Bli lärare

Framsida bilaga Bli lärare