Ny bok 2011: Född till rörelse

Nyheten publicerad | 2011-10-21

Ny bok: Född till rörelse - en bok om kondition och hälsa. Författare är GIH-forskarna P-O Åstrand, Örjan Ekblom och Björn Ekblom och förlaget är SISU Idrottsböcker.

Om boken

Praktiskt taget alla vuxna svenskar anser att regelbunden motion är bra för hälsa ochBokomslag Född till rörelse arbetsförmåga. Vi är också upplysta om hur våra matvanor, alkoholintag och rökning påverkar vår hälsa. Varför är det då en minoritet som har en livsstil som styrs av kunskap och förnuft? Finns svaret förankrat i vårt biologiska arv? Hur levde våra förfäder?

Att sitta still i flera timmar utan att röra sig alls utgör en risk för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom, cancer och annan ohälsa, trots att man kanske motionerar ett par gånger i veckan. Den fysiologiska förklaringen är den att om inte musklerna får arbeta regelbundet, om än mycket lite, så påverkas viktiga processer i musklerna, som sedan påverkar hela kroppen. Det räcker att regelbundet resa sig och gå en liten bit för att undvika de negativa effekterna av långvarigt sittande.

I Född till rörelse kan du läsa om faktorer som har betydelse för vår kondition och hälsa. Varför är det så viktigt att vi rör på oss? Hur kan man motverka eller mildra effekten av vissa sjukdomar? Vad innebär det att vara fysiskt aktiv? Hur ska man träna och hur jobbigt bör det vara?

Läs mer om boken hos förlaget SISU Idrottsböcker

Boken är en omarbetning av Per-Olof Åstrands tidigare skrift "Kondition och hälsa" som givits ut i över 15 miljoner exemplar, varav 3 miljoner i Sverige, och översatts till flera olika språk.

Läs mer om författarna

Per-Olof Åstrand

Örjan Ekblom

Björn Ekblom