Ny bok 2011: Gutnisk idrott i skolan och på fritiden

Nyheten publicerad | 2011-09-12

Ny bok: Gutnisk idrott i skolan och på fritiden - Enlärarhandledning i gutniska idrotter och lekar. Författare Leif Yttegren vid GIH och Anders Ibohm

Idrottsundervisningen i skolan har under de senaste hundra åren förändrats dramatiskt. En omvandling har ägt rum, från den strikta linggymnastiken till en tydligt idrottsprofilerad undervisning, ofta med tävlingsinslag. Många idrottslärare känner i dag att de hamnat i en påtvingad roll som förmedlare av värden som starkt förknippas med den moderna tävlingsidrottens. Hur dessa värden påverkar dagens barn och ungdom diskuteras allt oftare av människor både i och utanför skolvärlden. Vissa idrottslärare har därför nörjat söka alternativa undervisningsformer.

Ambitionen med denna bok är att ge ett alternativ till den tävlingsinriktade idrottsundervisningen. Författarna redogör för hur gutniska lekar och idrotter kan införas i dagens idrottsundervisning. Förhoppningsvis levandegörs och synliggörs ett nästan glömt kulturarv för dagens elever och lärare.

Boken riktar sig främst till studerande vid lärarutbildningen, främst inom ämnet idrott, och verksamma lärare, men den kan givetvis också användas på fritiden av såväl gammal som ung.

Beställ

Boken kan beställas från Sportresearch: leif.yttergren@gih.se, 070-491 20 56

Författare

Leig Yttegren, GIH

Anders Ibohm