Ny bok 2010: Smak för motion

Nyheten publicerad | 2010-11-25

Ny bok: Smak för motion – fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Författare är professor emeritus Lars- Magnus Engström.

Motionsutövning är ett uttryck för en livsstil, relaterad till ålder, klass och kön, ochBok: Smak för motion inte minst till erfarenheter från ungdomsåren. Valet att ägna sig åt motion, liksom smaken för olika aktivitetsformer, är tydliga markörer för social position.

I "Smak för motion" presenterar Lars-Magnus Engström sin unika studie som rönt stor uppmärksamhet internationellt. Hur såg motionsvanorna ut för ett antal 15-åringar 1968? Och hur ser de ut för dessa personer i 50-årsåldern, cirka 40 år senare? I denna longitudinella studie, där författaren följt cirka 2000 flickor och pojkar från tonåren till medelåldern, kommer nya och överraskande resultat fram.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av frågor som berör folkhälsa, livsstilar, idrotts- och motionskulturer. Den kan med fördel användas inom lärarutbildningar och andra utbildningar vid högskolor, folkhögskolor och gymnasieskolor, som har kurser med inriktning mot livsstilsfrågor, idrott och hälsa.

Lars-Magnus Engström, professor emeritus vid Stockholms universitet och under senare år knuten till Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm samt till Malmö högskola, har under många år studerat idrotts- och motionsvanor hos den svenska befolkningen.

"Smak för motion " vänder sig till alla som är intresserade av frågor som berör livsstilar, idrotts- och motionskulturer och kan med fördel användas inom lärarutbildningar och andra utbildningar vid högskolor, folkhögskolor och gymnasieskolor, som har kurser med inriktning mot livsstilsfrågor, idrott och hälsa.

Läs mer eller köp boken på Stockholms universitets förlag.