Svensk idrottshistorisk bibliografi - tryckta vetenskapliga skrifter till och med 2008

Nyheten publicerad | 2009-06-29

Nyutkommen bibliografi för idrottsforskare!  

Professor emeritus Jan Lindroth (SU) har nyligen utgivit ”Svensk idrottshistorisk bibliografi – tryckta vetenskapliga skrifter till och med 2008” i samarbete med GIH.   

Bibliografin är på 66 sidor i A5-format och en verklig guldgruva att ösa ur. Det är imponerande vad den svenska idrottshistoriska forskningen hittills presterat.   

Beställ kostnadsfritt  

Bibliografin kan beställas kostnadsfritt av docent Leif Yttergren via e-post: leif.yttergren@gih.se