Heldagskonferens: Den professionella idrottspsykologiska verktygslådan

Nyheten publicerad | 2009-03-08

Svensk Idrottspsykologisk Förening och SISU Idrottsutbildarna inbjuder till en heldagskonferens på Bosön söndag den 8 mars 2009

Här hittar du program och anmälan