Ny bok 2009: Längdåkning i klassisk stil - dubbelstakning

Nyheten publicerad | 2009-04-08

Ny bok: "Längdåkning i klassisk stil - dubbelstakning". Författare är Johnny Nilsson.

Boken ”Längdåkning i klassisk stil – Dubbelstakning” är i linje med GIH:s mål att serva idrotten och samhället i övrigt med relevant kunskap där teori och praktik integreras till en meningsfull helhet.

Ett av bokens viktigaste budskap är att staktekniken hos dagens elitåkare kan bli bättre. Idrott är praktik och många elitidrottare har visat prov på en förmåga att genom intuition i sin egen praktik lyckas komma fram till effektiva lösningar på de rörelsekrav som deras idrott ställer. En kunskap som ofta utvecklas utan ord.Bild på boken Dubbelstakning

Det är en uppgift för universitet och högskolor med idrottsinriktning att bidra till att denna tysta kunskap verbaliseras.

Innehåll

Boken inleds med en presentation av en del bakgrundsdata samt kunskapsverktyg för att tillgodogöra sig senare delar av boken. I slutet av del 3 presenteras hur staktekniken kan optimeras och i del 4 analyseras kritiskt den teknik som används av elitåkare idag.

I resterande delar behandlas framförallt stavarna, dess användning och egenskaper. Boken avslutas, med två delar som tar upp träning och teknikanalys i stakning. I slutet av varje del finns en sammanfattning av kapitlet.

Beställ boken på SISU Idrottsböckers hemsida.

Författaren

Johnny Nilsson ansvarar för Idrottslaboratoriet LTIV på GIH.