Bästa artikel 2008 i tidskriften Physical Education & Sport Pedagogy

Nyheten publicerad | 2009-09-10

Lars-Magnus Engström har erhållit ett pris för bästa artikel 2008 i tidskriften Physical Education & Sport Pedagogy. Läs mer om artikeln...

Lars-Magnus Engström har erhållit ett pris för bästa artikel 2008 i tidskriften Physical Education & Sport Pedagogy.

Artikeln heter "Who is physically active? Cultural capital and sports participation from adolescence to middle age—a 38-year follow-up study"

Priset utsågs av en jury på tre personer och uppmärksammades i samband med en konferens i Manchester i början av september som arrangerades av the British Educational Research Association (BERA).

Bedömargruppen framhöll hela det svenska temanumret som helhet för sin höga kvalitet och språkliga tydlighet, men lyfte särskilt fram Lars-Magnus Engströms artikel som ett typexempel på hur god forskning kan och bör bedrivas. Juryn var till skillnad från tidigare år helt enig.