Ny bok 2008: Fysisk aktivitet, folkhälsa, beetendeförändringar

Nyheten publicerad | 2008-02-15

Ny bok: Fysisk aktivitet, folkhälsa, beteendeförändringar - en beteendevetenskaplig betraktelse. Författare är högskoleadjunkt Staffan Hultgren vid GIH.

Bild på boken Fysisk aktivitet

Boken vänder sig till utbildningar inom högskola och universitet med inriktning på idrott, hälsa, folkhälsovetenskap och fysisk aktivitet. Innehållet baseras på beteendevetenskapliga grundprinciper av intresse när man arbetar med barn och ungdomar. Hur kan man få barn och ungdomar intresserade av fysisk aktivitet? Hur kan man skapa motivation och framförallt undvika att barn och ungdomar väljer bort fysisk aktivitet?

Läs recension av boken på idrottsforum.org

Innehåll

  • Berättelsen
  • Folkhälsoperspektivet
  • Motivation till fysisk aktivitet
  • Tankar om förändring
  • Teorier som förbryllar
  • Psykosociala sambandsfaktorer
  • Pedagogik i det praktiska folkhälsoarbetet
  • Loggböcker
  • Seminarieuppgifter

”Mänskligt beteende är vårt största mysterium någonsin och en framtida utmaning. Vi är alla experter på andras vanor, troligen för att vi alla berörs och påverkas av våra egna beteenden.”

Boken finns att beställa på utgivaren Kunskapsföretagets hemsida.

Författaren

Staffan Hultgren arbetar vid Gymnastik- och idrottshögskolan och har en speciell inriktning på pedagogik och beteendeförändringar. I samverkan med Karolinska institutet medverkar Staffan inom studien "Motivational interviewing to increase physical activity in sedentary children".