Ny bok 2006: Rörelseidentitet

Nyheten publicerad | 2006-10-20

Ny bok: Rörelseidentitet - Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. Ett beteendevetenskapligt perspektiv på samband mellan psykosociala faktorer och fysisk aktivitet

"Redovisade artiklar lyfter fram sambandsfaktorer som kan ha betydelse för att stimulera barn och ungdomar till fysisk aktivitet. Självtillit, bemötande, socialt stöd, ambivalens, egna val är faktorer som omnämns i ett flertal artiklar som möjliga sambandsfaktorer. Självtillit anses ha ett starkt samband med utövandet av fysisk aktivitet."

Ur Rörelseidentitet - fysisk aktivitet hos barn och ungdomar.

Här kan du ladda ned en sammanfattning av rapporten "Rörelseidentitet - fysisk aktivitet hos barn och ungdomar"

 

Du kan också beställa den i sin helhet från Staffan Hultgren staffanh@gih.se

Författare

Staffan Hultgren, GIH