Ny bok 2006: Ledarskap på långfärdsskridsko

Nyheten publicerad | 2006-12-05

Ny bok: Ledarskap på långfärdsskridsko. Författare är Jan A Aspelin, Elisabeth Bertilsson, Jan Insulander, Carl-Johan Thorell och Anders Tysk.

Det är en ny bok om konsten att situationsanpassa sitt sätt att leda, att hela tiden vara beredd att ompröva sina vägval och att hela tiden vara fokuserad på att göra en fin tur under säkra förhållanden.

Bild på boken ledarskap på skridsko

En stor del av boken är mycket konkret och ger idéer för hur man i praktiken lägger upp sitt ledarskap. Alltifrån från förberedelserna inför den, via genomförande och till feedback efter turen. Krishantering och fortbildning berörs också.

Boken ska fungera som inspirationskälla och ett underlag för ledardiskussioner i föreningar och klubbar som bedriver långfärdsskridskoverksamhet.

Läs mer om boken på SISU Idrottsböcker hemsida.

Författarna

  • Jan A Aspelin ( fd GIH)
  • Elisabeth Bertilsson
  • Jan Insulander
  • Carl-Johan Thorell (GIH)
  • Anders Tysk