Ny bok 2005: Leve idrottspedagogiken!

Nyheten publicerad | 2005-09-23

Ny bok: Leve idrottspedagogiken! - En vän bok tillägnad Lars-Magnus Engström. Redaktörer Karin Redelius och Håkan Larsson vid GIH.

Leve idrottspedagogiken! tillägnas Lars-Magnus Engström. Texterna i boken speglar delar av det idrottspedagogiska forskningsområdet i Sverige, vars framväxt Lars-Magnus Engström varit den främsta företrädaren för. Läsaren får här ta del av exempelvis idrottskulturen, fritidskulturen och skolans ämne idrott och hälsa. Genomgående handlar texterna om villkoren för barns och ungdomars deltagande och om de olika lärprocesser som sker i anslutning till idrottsutövning.

Lars-Magnus Engström har gjort betydande insatser som forskare och lärare samt som professor vid Lärarhögskolan i Stockholm och vid Gymnastik- och idrottshögskolan. I snart fyrtio år har han arbetat med studier kring påverkans- och lärprocesser i idrott. Hans forskning har främst kretsat kring människors idrottsvanor och vilka som utvecklar en fysiskt aktiv livsstil. Idrotts- och motionsutövningar ger både ett så kallat egenvärde och investeringsvärde. Med dessa begrepp bland många andra har Lars-Magnus Engström bidragit till en fördjupad vetenskaplig förståelse av idrottskulturen.

Läs mer om boken på SU förlaget

Redaktörer

Karin Redelius, GIH

Håkan Larsson, GIH