Ny bok 2004: Mellan nytta och nöje

Nyheten publicerad | 2004-09-23

Ny bok: Mellan nytta och nöje - Bilder av ämnet idrott och hälsa. Redaktörer Håkan Larsson och Karin Redelius vid GIH.

Skolans ämne idrott och hälsa är omdebatterat. I takt med att fler och fler uppmärksammar att många unga rör sig för lite, ökar intresset för hur ämnet borde vara upplagt och hur mycket idrott och hälsa eleverna borde ha. Att ämnet är föremål för ett utbrett tyckande innebär inte att det också har studerats i lika hög grad. Det finns därför ett stort behov av en mer ingående belysning och kritisk granskning av ämnet idrott och hälsa.

I Mellan nytta och nöje ger nio författare sin bild av ämnet i den svenska grundskolan. Texterna baseras på den omfattande studien Skola-Idrott-hälsa, i vilken närmare 2000 barn i skolår 3, 6 och 9 ingick. Bokens olika kapitel belyser ämnets historiska bakgrund, lärares och elevers syn på och inställning till ämnet idag, samt arbetet med lokala kursplaner och styrningen av ämnet. Författarna är forskare och lärare vid Idrottshögskolan och Lärarhögskolan i Stockholm. De ingår också i den forskningsgrupp för pedagogik, idrott och fritidskultur som leds av Lars-Magnus Engström.

Boken riktar sig till alla som är intresserade av ämnet idrott och hälsa, till exempel lärarstuderande och lärarutbildare, verksamma lärare, skolledare samt politiker med ansvar för frågor rörande skola, idrott och hälsa.

Läs mer om boken i Publikationsdatabasen DiVA

Redaktörer

Håkan Larsson, GIH

Karin Redelius, GIH