Ny bok 2002: Pedagogiska perspektiv på idrott

Nyheten publicerad | 2002-09-23

Ny bok: Pedagogiska perspektiv på idrott. Redaktörer Lars-Magnus Engström och Karin Redelius vid GIH.

En rad viktiga frågor måste ställas om idrotten i vårt samhälle. Inte minst gäller det våra barns och ungdomars utveckling och uppfostran: Varför är idrott så populärt? Vilken betydelse har idrott i barns och ungdomars liv? Vad lär sig barnen under skolans idrottstimmar och i sina idrottsföreningar förutom att förbättra sin idrottsliga prestationsförmåga? Finns spontanidrotten kvar? Har flickor och pojkar från olika miljöer och samhällsklasser samma möjlighet att ägna sig åt idrotter och sporter under fritiden? Hur ska man förstå att vissa vuxna ägnar sig åt regelbunden motion och andra inte?

Här ger elva författare sin syn på idrott som kulturfenomen och diskuterar vilka konsekvenser olika former av idrott, motion och friluftsliv får för människors lärande. I förgrunden står frågor om idrottens pedagogiska betydelse och hur idrotten har fogats in i det nutida uppfostringsprojektet. Denna bok vänder sig till studerande på utbildningar med en idrottslig inriktning samt till alla som är intresserade av idrott och idrottspedagogik ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Läs mer om boken i DiVA

Redaktörer

Lars-Magnus Engström, GIH

Karin Redelius, GIH