Ny bok 2002: Nationalstadsparken

Nyheten publicerad | 2002-09-19

Ny bok 2002: Nationalstadsparken. Ett experiment i hållbar utveckling. Författare från GIH Peter Schantz.

Om boken

Nationalstadsparken - ett experiment i hållbar utveckling belyser hur lagstiftningen har tillämpats för att skapa nationalstadsparken och vilka lärdomar som kan dras efter parkens första sju år. Här diskuteras också frågor kring natur- och kulturvärden och behov av utvecklingslinjer vad gäller såväl förvaltning, rättstillämpning som lagstiftning.

Läs mer om boken på förlaget Formas

Författare