Ny bok 2001: Ät bäst - Kost, idrott & hälsoutveckling

Nyheten publicerad | 2001-09-12

Ny bok: Ät bäst - Kost, idrott & hälsoutveckling. Författare Marie Broholmer från GIH, Per Karlsson, Tommy Leijding

Ät bäst! är en kostbok som riktar sig tränare, hälsoutvecklare och folk som vill må bra.

Ät bäst! utgår från ett stort antal frågor som kommit till författarna via bland annat hemsidor eller i samtal med idrottare. Kosten är en av många delar som har betydelse för hur vi mår och presterar. Det handlar om att kombinera många bra faktorer och på så sätt få ut bästa effekt; vettig mat och lagom doser träning och återhämtning. Ät bäst! kan med fördel användas som en uppslagsbok, där du med frågorna som bas kan orientera dig kring ämnen som du finner intressanta.

Läs mer om boken på SISU Idrottsböcker

Författarna

Marie Broholmer, GIH

Per Karlsson

Tommy Leijding