Ny bok 1998: Talet om kroppen

Nyheten publicerad | 1998-09-23

Ny bok: Talet om kroppen - En antologi om kropp, idrott och kön. Redaktörer Birgitta Fagrell och Per Nilsson vid GIH

Talet om kroppen innehåller en serie artiklar om problematiken kropp, kön, identitet och samhälle.

Innehållet är en bred genomgång av feministisk teoribildning kring kropp och idrott i relation till samhälle, kön och språk. Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv diskuterar de sju författarna den sociokulturella konstruktionen av kön, kvinnlig underordning och kvinnligt och manligt. Författarnas intention är att utveckla en ny medvetenhet och skapa utrymme för reflektion och nya samtal om kroppen.

Läs mer om boken på SU förlaget

Redaktörer

Birgitta Fagrell, GIH

Per Nilsson, GIH