Ny bok 1980: Långtur

Nyheten publicerad | 1980-01-01

Ny bok 1980: Långtur - om 150 mil turåkning längs den svenska fjällkedjan. Författare från GIH Peter Schantz.

 

Bokens förord

Inom arbets- och idrottsfysiologin har intresset främst riktats mot relativa kortvariga arbeten med hög intensitet, och dess olika effter på rörelseapparaten i vid bemärkelse. Få studier av mer "naturliga" arbetsformer, såsom dagligt tungt kroppsarbete och dess effekter, har gjorts. Denna typ av arbete är visserligen mindre vanligt i yrkeslivet idag, men utförs av växande skaror på fritiden, bl.a. i form av turåkning och fjällvandringar. Inte minst p.g.a. den senare utvecklingen har vi funnit det intressant att närmare studera turåkningens krav och effekter på prestationsförmågan.

Turåkning är som rörelseform relativt monoton. Armrörelser t.ex. utföres tusentals gånger under en dag med en liten variation i styrkeinsats. Det ger relativt unikt muskelarbete, vilket kan studeras även ur mer speciella frågeställningar, som t.ex. om man kan förändra sin fördelning av olika muskelfibrer genom träning.

Förutom att presentera resultaten av studien, vill denna skrift ge råd om kost, träning och hur man undviker skador. I anslutning till bilder ges dessutom några synpunkter på utrustning vid turåkning.

Hela boken återfinns i databasen SwePub

Författare