Ny bok 2005: Bevara arter - till vilket pris?

Nyheten publicerad | 2005-08-25

Ny bok 2005: Bevara arter - till vilket pris? Författare från GIH Peter Schantz.

Om boken

Sverige har undertecknat FN-konventionen om biologisk mångfald. Den säger att vi ska bevara den biologiska mångfalden, och använda den på ett hållbart och rättvist sätt. Riksdagen har bestämt att arter som har funnits länge i Sverige ska bevaras i livskraftiga bestånd. Risken är annars att vi utrotar arter som är viktiga för ekosystemen och för människan. Men hur ska vi göra – och vad får det kosta?

Läs mer om boken på förlaget Formas

Författare