UPPDATERING! Studien kommer att genomföras september till oktober 2021 

Deltagare sökes till en träningsstudie med syfte att undersöka om kolmonoxid-inandningar inför träning kan förbättra träningseffekten jämfört med höghöjdsträning hos uthållighetstränade individer. Alla tester och träningspass kommer att ske på Bosön - Riksidrottsförbundets Laboratorium för prestationsutveckling (Lidingö).

För att du ska vara behörig att delta behöver du uppnå följande kriterier: 

 • Du ska vara uthållighetstränad (minst 10 timmar uthållighetsträning per vecka)
 • Van vid cykelträning (utomhus eller innomhus) 
 • Frisk kvinna eller man i åldern 20 - 45 år
 • Skadefri 
 • Ej konsumera kosttillskott under studieperioden.
 • Drogfri (ex. rökning, snus, antiinflammatorisk medicinering m.m.) 
 • Du ska kunna avstå från tävlingar under studieperioden 
 • Du ska svara negativt på dopingtest 
 • Inneha en egen pulsklocka och wattmätare
 • Kunna träna på Bosön

Urvalet till studien kommer att baseras på din prestation under ett tre minuters maximalt arbete på en ergometercykel. Väl uttagen till studien blir du slumpmässigt tilldelad en grupptillhörighet, antingen kolmonoxidgrupp, höghöjdsgrupp eller kontrollgrupp. Oavsett grupptillhörighet genomför du samma tester och träningspass som övriga deltagare.

Träningsupplägget består av övervakade högintensiva träningspass a 45-60 minuter på ergometercykel under tre veckor där tester genomförs veckorna innan och efter träningsperioden. Utöver de övervakade träningspassen bibehåller du på egen hand den träningsvolym du är van vid, men undviker intensiv träning.

Följande tester och prover kommer genomföras för att utvärdera träningseffekten och fysiologiska anpassningar:

 • Prestation vid time-trial
 • Maximal syreupptagningsförmåga
 • Arbetsekonomi
 • Critical power
 • Kroppssammansättning
 • Blodprov (Hemoglobinmassa m.m.)
 • Urinprov (Doping)
 • Muskelvävnadsprov  
Vid fullbordat studiedeltagande får du ta del av resultat från dina genomförda tester och viss ekonomisk ersättning utgår. Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagande. 

Fyll i följande formulär för att bli kontaktad om du blir aktuell till att delta i urvalsprocessen.


Med vänlig hälsning

Daniele Cardinale

ansvarig forskare

 1. Förnamn
2. Efternamn
3. Kön
4. Ålder (ex. 35)
5. Vikt (kg)
6. Epost
7. Mobilnnummer
8. Är du skadad? 
9. I genomsnitt varje vecka, hur många timmar tränar du för närvarande?
10. Hur många pass tränar du per vecka? (minst 45min/pass)
11. Utövar du någon annan form av konditionsträning förutom cykling? (t.ex. simning, löpning) om "ja" ange vilken/vilka?
12. Om du tränar annan form av konditionsträning förutom cykling hur många timmar i vecka tränar du? hoppa över till nästa fråga om du tränar enbart cykling.
13. Har du fått ditt maximala syreupptag (VO2max) mätt på sistone? Om "nej" hoppa över nästa fråga
14. Vad hade du i maximalt syreupptag (i ml/min/kg)?
15. Vilken medel effektutveckling (Watt) har du under 20-minuters maximalt arbete på cykel eller cykelergometer? 
16. Använder du en effektmätare på din cykel/cyklar?
17. Kommer du att kunna avstå från att tävla under studieperioden? 
18. Kommer du att ha möjlighet att vara tillgänglig för träning och tester på Bosön? träning genomförs på eftermiddagar (mellan ca. kl.15:00 och kl.19:00)