Våra professorer

Professor/överläkare Karin Larsén
Idrottsfysiologi, idrottsmedicin (tjl UMU)
Tel: 08-120 537 06
E-post: karin.larsen@gih.se

Professor Håkan Larsson
Idrott inriktning utbildningsvetenskap
Tel: 08-120 538 28
E-post: hakan.larsson@gih.se

Professor Per Nilsson (GIH:s rektor)
Pedagogik
Tel: 08- 120 537 00
E-post: per.nilsson@gih.se

Professor Karin Redelius
Pedagogik
Tel: 08-120 538 32
E-post: karin.redelius@gih.se  

Professor emeritus Kent Sahlin
Fysiologi
Tel: 08-120 538 11
E-post: kent.sahlin@gih.se

Professor Peter Schantz
Humanbiologi
E-post: peter.schantz@gih.se