Våra doktorander

 
GIH har följande doktorander som går utbildning på forskarnivå:

 1. Emil Bojsen-Møller, doktorand i idrottsvetenskap
 2. Julio Cézar Lima da Silva, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 3. Charlotte Downing, doktorand i idrottsvetenskap (idrottspsykologi)
 4. Sebastian Edman, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 5. Amanda Ek, doktorand i idrottsvetenskap (folkhälsa)
 6. Christopher Engdahl, doktorand i idrottsvetenskap (forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare)
 7. Mikael Flockhart, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 8. Daniel Hammarström, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 9. Tiago Jacques, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 10. Jesper Karlsson, doktorand i idrottsvetenskap (idrottssociologi, genusvetenskap) 
 11. Jenny Kroon, doktorand i idrottsvetenskap (forskarskolan idrott och hälsas didaktik)
 12. Lisa-Marie Larisch, doktorand i idrottsvetenskap
 13. Johanna Liljedahl, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 14. Eva Linghede, doktorand i idrottsvetenskap (genusvetenskap)
 15. Sara Ridderlind, doktorand i idrottsvetenskap (forskarskolan idrott och hälsas didaktik, pedagogik)
 16. Daniel Roe, doktorand i idrottsvetenskap (pedagogik)
 17. Anna Rosén, doktorand i idrottsvetenskap (forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare)
 18. Johanna Rosén, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 19. Paul Sandamas, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 20. Cecilia Åkesdotter, doktorand i idrottsvetenskap (idrottspsykologi)
 21. Daniel Väisänen, doktorand i idrottsvetenskap (folkhälsa)
 22. Karin Kjellenberg, doktorand i idrottsvetenskap (folkhälsa)
 23. Henrik Petré, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)

 

Utbildningsledare för utbildningen på forskarnivå är Paul Sjöblom.