Våra doktorander

 
GIH har följande doktorander som går utbildning på forskarnivå:

 1. Emil Bojsen-Møller, doktorand i idrottsvetenskap
 2. Charlotte Downing, doktorand i idrottsvetenskap (idrottspsykologi)
 3. Sebastian Edman, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 4. Christopher Engdahl, doktorand i idrottsvetenskap (forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare)
 5. Mikael Flockhart, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 6. Daniel Hammarström, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 7. Tiago Jacques, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 8. Jesper Karlsson, doktorand i idrottsvetenskap (idrottssociologi, genusvetenskap) 
 9. Lisa-Marie Larisch, doktorand i idrottsvetenskap
 10. Johanna Liljedahl, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 11. Sara Ridderlund, doktorand i idrottsvetenskap (forskarskolan idrott och hälsas didaktik, pedagogik)
 12. Daniel Roe, doktorand i idrottsvetenskap (pedagogik)
 13. Anna Rosén, doktorand i idrottsvetenskap (forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare)
 14. Johanna Rosén, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 15. Paul Sandamas, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 16. Cecilia Åkesdotter, doktorand i idrottsvetenskap (idrottspsykologi)
 17. Daniel Väisänen, doktorand i idrottsvetenskap (folkhälsa)
 18. Karin Kjellenberg, doktorand i idrottsvetenskap (folkhälsa)
 19. Henrik Petré, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 20. Dan Andersson, doktorand i idrottsvetenskap (folkhälsa)

 

Utbildningsledare för utbildningen på forskarnivå är Paul Sjöblom.