Våra doktorander

 
GIH har följande doktorander som går utbildning på forskarnivå:

 1. Emil Bojsen-Møller, doktorand i idrottsvetenskap
 2. Julio Cézar Lima da Silva, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 3. Charlotte Downing, doktorand i idrottsvetenskap (idrottspsykologi)
 4. Sebastian Edman, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 5. Anna Qvarfordt, doktorand i idrottsvetenskap (idrottssociologi)
 6. Amanda Ek, doktorand i idrottsvetenskap (folkhälsa)
 7. Christopher Engdahl, doktorand i idrottsvetenskap (forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare)
 8. Mikael Flockhart, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 9. Daniel Hammarström, doktorand i idrottsvetenskap (fysiologi)
 10. Tiago Jacques, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 11. Jesper Karlsson, doktorand i idrottsvetenskap (idrottssociologi, genusvetenskap) 
 12. Jenny Kroon, doktorand i idrottsvetenskap (forskarskolan idrott och hälsas didaktik)
 13. Lisa-Marie Larisch, doktorand i idrottsvetenskap
 14. Johanna Liljedahl, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 15. Eva Linghede, doktorand i idrottsvetenskap (genusvetenskap)
 16. Sara Ridderlind, doktorand i idrottsvetenskap (forskarskolan idrott och hälsas didaktik, pedagogik)
 17. Daniel Roe, doktorand i idrottsvetenskap (pedagogik)
 18. Anna Rosén, doktorand i idrottsvetenskap (forskarskolan i idrottsdidaktik för lärarutbildare)
 19. Johanna Rosén, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 20. Paul Sandamas, doktorand i idrottsvetenskap (rörelselära)
 21. Cecilia Åkesdotter, doktorand i idrottsvetenskap (idrottspsykologi)

 

Utbildningsledare för utbildningen på forskarnivå är Paul Sjöblom.