Laborativa metoder inom idrotts- och arbetsfysiologi: Bestämning av syreupptagning 4,5 hp

Kursplan

Innehåll

Det här är en praktisk laborativ kurs med individuellt upplägg där deltagaren ska lära sig teoretisk bakgrund, laborativ metodik, hantering av utrustning samt säkerhet och risker vid laboratoriearbete.

Till skillnad mot tidigare kurser i idrotts- och arbetsfysiologi på grund- och avancerad nivå ska deltagaren i kursen visa färdighet i att självständigt och med stor noggrannhet kunna utföra laborativa moment när det gäller bestämning av syreupptagning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå. 

Särskild behörighet

Idrotts- och arbetsfysiologi (Sport and exercise physiology), 15 hp, FID19A eller motsvarande.

Urval

Företräde ges för antagna till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Kurstid

Kursen läses individuellt. Kontakta kursansvarig för upplägg.

Kurstakt

Kursen läses individuellt. Kontakta kursansvarig för upplägg.

Kursansvarig

Lektor Mikael Mattsson

Anmälan

Anmälningsblankett(icon)(icon)

Det är viktigt att du dom inte är antagen till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid GIH skickar med intyg som styrker din behörighet.

Anmälan görs direkt till:

Registrator@gih.se

Gymnastik- och idrottshögskolan

Box 5626

114 86 Stockholm