Idrottsvetenskaplig ämneskurs,15 hp

Kursplan

Innehåll

Idrottsvetenskaplig ämneskurs bygger på de vetenskapliga kunskaper doktoranden har tillägnat sig vid tidigare studier på avancerad nivå.

Kursen genomförs individuellt där doktorandens uppgift är att, i samverkan med handledare, precisera och förfärdiga en forskningsplan om cirka 5-20 sidor. Doktorand och handledare väljer gemensamt ut den litteratur som ska ligga till grund för arbetet. Kursen avslutas med ett seminarium där doktoranden dels får synpunkter på sitt tänkta forskningsprojekt, dels får svara på frågor kring projektet. Forskningsplanen författas på svenska eller på engelska.

Förkunskapskrav

Doktoranden ska vara antagen till utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap vid GIH.

Kursansvariga

Paul Sjöblom

Anmälan

Ingen ansökan krävs.