Det idrottspedagogiska samtalet I-IV, 1,5 hp

Kursplan 

Innehåll

Kursen är en valbar kurs inom utbildning på forskarnivå i idrottsvetenskap och ges för doktorander antagna till utbildning vid Gymnastik- och idrottshögskolan.

Doktoranden ska delta i ett vetenskapligt samtal kring egen och andras forskning inom det idrottspedagogiska området. Här ska doktoranden presentera egen forskning och diskutera forskning och forskningsresultat i dialog med andra forskare.

Doktoranden ska delta regelbundet i den idrottspedagogiska seminarieserien och presentera egen forskning vid minst ett tillfälle per termin. Kursen examinaras i samband med forskningsseminariet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för forskarnivå. Kursen ges för doktorander antagna till utbildning på forskarnivå vid GIH.

Kurstid

Kursen genomförs under hela utbildningen

Kurstakt

Ingen uppgift

Kursansvarig

Professor Håkan Larsson

Anmälan

Ingen anmälan krävs.