Deltagande i vetenskaplig konferens med egen presentation I-III, 1,5 hp

Kursplan

Innehåll

Denna kurs omfattar enskilt arbete deltagande i ett seminarium samt i en vetenskaplig konferens. I det enskilda arbetet ska deltagaren skriva abstract samt färdigställa en poster alternativt muntlig presentation. Det enskilda arbetet ska därefter presenteras vid ett seminarium och vid en vetenskaplig konferens.

Kursen kan läsas högst tre gånger.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på forskarnivå. Kursen ges inom utbildning på forskarnivå vid GIH och doktorander antagna till utbildning på forskarnivå vid GIH har platsgaranti.

Kurstid

Kursen kan läsas när som helst under utbildningen.

Kursansvarig

Kontakta Camilla Norrbin för mer information

Anmälan

Ingen anmälan krävs.