Slutförande av utbildning på forskarnivå

Processen att erhålla en licentiat- eller doktorsexamen kan delas in i flera steg.

Spikade avhandlingar

Här har vi samlat information om alla de steg som doktoranden och dess handledare måste ta för att nå sitt slutmål att disputera eller genomgå licentiatseminariet och ta ut sin doktors- eller licentiatexamen.