Ansökan och anställning

Vid Gymnastik- och idrottshögskolan utlyses alla platser inom utbildning på forskarnivå med några få undantag. För antagning krävs en grundläggande behörighet samt att du bedöms ha förmåga att tillgodogöra dig utbildningen.

I samband med antagningen anställs i regel också doktoranden. De flesta doktorander har en anställning medan några få är anställda av andra arbetsgivare eller har ett stipendium inom ramen för ett nationellt eller mellanstatligt bistånds- och kapacitetsuppbyggnadsprogram.

Här finns information om hur antagning till forskarnivå sker och anställningen som doktorand.