Tre doktorander i idrottsvetenskap sökes

Gymnastik- och idrottshögskolan utlyser härmed tre anställningar som doktorand i ämnet idrottsvetenskap, inom någon av inriktningarna enligt beskrivningen nedan.

Utmärkande för GIH:s forskning är att den framför allt utgår från den friska människans möjligheter att stärka sina förutsättningar att vara frisk och uppleva hälsa och välbefinnande. Det finns flera vetenskapliga discipliner representerade vid högskolan. I relation till området idrott, fysisk aktivitet och hälsa är verksamheten organiserad i de tre inriktningarna:

  • fysisk aktivitet och hälsa,
  • kultur och lärande,
  • prestation och träning,

Läs hela annonsen om de tre tjänsterna.