Fyra doktorander i idrottsvetenskap sökes

Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap (NFI) utlyser antagning till utbildning på forskarnivå, samt fyra doktorandanställningar i ämnet idrottsvetenskap.

Forskarskolan, som är ett samarbete mellan Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, Malmö högskola, universiteten i Göteborg, Karlstad och Växjö, har tilldelats medel av Vetenskapsrådet. Värd för verksamheten är Idrottshögskolan, Göteborgs universitet.

Forskarutbildningen har Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och didaktik som ansvarig utbildningsanordnare, men kurser kommer i varierande grad att ges vid de olika samverkande lärosätena. Utbildningen startar hösten 2009.

Fyra doktorandtjänster utlyses

Forskarskolan erbjuder forskarutbildning inom det idrottsvetenskapliga fältet och utlyser anställningar som doktorand i idrottsvetenskap med inriktning mot:

Health and Fitness Hälsopromotion En anställning med placering vid Göteborgs/Karlstads universitet
Physical Education Idrott och hälsa för barn och ungdom såväl inom som utanför skolan En anställning med placering vid GIH i Stockholm
Sport Management Idrottens organisation och organisationsstrukturer En anställning med placering vid Malmö högskol
Sport Coaching Ledar- och tränarskap inom idrott En anställning med placering vid Växjö universitet

Utöver dessa anställningar erbjuds möjlighet att söka till forskarskolan med annan finansiering än de utlysta anställningarna.

Anställningarna som doktorand tillsätts som heltidsanställningar. I anställningarna kan komma att ingå institutionstjänstgöring med upp till max 20% av hel tjänst. Behörighetsbestämmelser för doktorandanställning återfinns i kap 5 Högskoleförordningen (SFS 1998:80). Anställningarna kommer att tillsättas 1 september 2009.

Ansökan

Ansökan om doktorandanställning och antagning till forskarutbildning skall göras på särskild blankett som tillhandahålls av institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet. Diarienummer E 334 1982/09 skall anges i ansökan.

Ansökan skall vara inkommen senast måndagen den 25 maj 2009 (obs förlängt) till:

Göteborgs universitet
Institutionen för pedagogik och didaktik
Att. Marianne Andersson
Box 300
405 30 GÖTEBORG

Anvisningar och ytterligare information om antagning och de ledigförklarade doktorandanställningarna.

 

Information om forskarutbildning vid IPD, lämnas av:

  • studierektor Karin Rönnerman, tel. 031-786 2174 eller av
  • forskarutbildningskoordinator Marianne Andersson, tel. 031-786 2396, samt av
  • forskarskolans företrädare Owe Stråhlman (031-786 2392) eller Göran Patriksson (031-786 2481).

 

Ytterligare upplysningar om de olika anställningarna lämnas av företrädare för respektive anställning.

Jane Meckbach
GIH
jane.meckbach@gih.se

Suzanne Lundvall
GIH
suzanne.lundvall@gih.se 

Christian Augustsson
Karlstads universitet
christian.augustsson@kau.se

Per Göran Fahlström
Växjö universitet
pergoran.fahlstrom@vxu.se

Tomas Peterson
Malmö högskola
tomas.peterson@mah.se

Göran Patriksson
Göteborgs universitet
goran.patriksson@ped.gu.se

Owe Stråhlman
Göteborgs universitet
owe.strahlman@ped,gu.se