Forskarskolan idrott och hälsas didaktik, FIHD

 • Följande sökande har antagits till Forskarskolan idrott och hälsas didaktik (FIHD) och placerats vid Malmö högskola (MaH), Örebro universitet (ORU) respektive Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH):
 •  
 • Annika Ahlberg (MaH)
 • Sofia Ahlenius (MaH)
 • Stefan Bexell (MaH )
 • Anette Nordh (MaH)
 • Inga Oniynyk (MaH) 
 • Magnus Brolin (ÖU)
 • Izabela Seger (ÖU)
 • Åke Huitfeldt (ÖU)
 • Andreas Jakobsson (ÖU)
 • Björn Tolgfors (ÖU)
 • Beatrice Gangnebien Gibbs (GIH)
 • Rickard Håkansson (GIH)
 • Jenny Kroon (GIH)
 • Kerstin Nilsson (GIH)
 • Marie Graffman-Sahlberg (GIH
 •  
 • Om forskarskolan

Sommaren 2011 beviljade Vetenskapsrådet medel för Forskarskolan idrott och hälsas didaktik, FIHD. Forskarskolan organiseras i samverkan mellan Gymnastik- och idrottshögskolan (värdlärosäte), Malmö högskola och Örebro Universitet. Medel för forskarskolan är beviljade under perioden 2011 - 2014.

FIHD ingår i regeringens satsning på forskning och kompetenshöjning av lärare och ska bidra till att bygga upp skolämnet idrott och hälsas didaktiska kunskapsbas. Forskarskolan erbjuder undervisande lärare med lärarexamen i vilken idrott och hälsa ingår, möjlighet att delta i utbildning på forskarnivå. Mälet är att de inom en sammanlagd tid av högst två år och sex månader ska kunna uppnå en licentiatexamen.

Avsikten med FIHD är att stärka praxisnära didaktisk forskning med fokus på elevers lärande. Relevanta områden för utforskning kan vara didaktiska frågor kring undervisningsinnehåll, arbetsformer och bedömning som relaterar till såväl ämnesspecifika som skolövergripande mål.

Läs mer om forskarskolan.

Frågor och svar om forskarskolan.

Koordinator Suzanne Lundvall: suzanne.lundvall@gih.se, 0733- 68 68 87

Adress till denna sida:  www.gih.se/forskarskolanFIHD