En sammanställd bok om forskarskolan

Bild på bokens framsidaDen sammanställda boken "Hur är det i praktiken" om forskarskolan vänder sig till lärare och lärarstudenter i idrott och hälsa. Syftet är att dessa forskningsresultat kan leda till reflektion, diskussioner och nyanserade beslut hos lärare, vilket i sin tur förväntas leda till nya och innovativa sätt att undervisa.

Forskarskolan startade år 2011 som ett led i den statliga satsningen Lärarlyftet, där särskilda medel avsattes för genomförandet av forskarskolor för lärare och förskollärare. Utbildningen genomförs i samarbete mellan GIH, Malmö högskola och Örebro universitet. Deltagarna är alla verksamma idrottslärare och syftet med forskarskolan har varit att forskningen ska genomföras av dessa lärare.

Avsikten med forskarskolan har varit att stärka praktiknära didaktisk forskning med fokus på elevers lärande. Forskarskolan har utgjort en unik möjlighet att problematisera frågor om kunskap, undervisning, lärande, bedömning, jämställdhet, likvärdighet och så vidare, i idrott och hälsa utifrån perspektiv som tar sin utgångspunkt i ämnets unika förutsättningar. Dessa välgrundade forskningsresultat kan leda till reflektion, diskussioner och nyanserade beslut hos lärare, vilket i sin tur förväntas leda till nya och innovativa sätt att undervisa.

Denna sammanställda bok "Hur är det i praktiken" om forskarskolan vänder sig till lärare och lärarstudenter i idrott och hälsa. Elva lärare som medverkat i forskarskolan har skrivit varsitt kapitel. Boken inleds med ett kapitel om kunskapen om idrott och hälsa innan forskarskolan startade, vilket är skrivet av forskarskolans styrgrupp, tillika bokens redaktionskommitté.

Redaktionskommittén har varit Håkan Larsson, Suzanne Lundvall och Jane Meckbach vid GIH, Tomas Peterson vid Malmö högskola och Mikael Quennerstedt vid Örebro universitet.

Läs boken från följande länk, sprid den, ladda ner den och ta del av den kunskap och inspiration som forskarskolan har gett. Du kan antingen ta del av den genom länken nedan eller klicka på bilden i ingressen.

Länk till sammanställningen "Hur är det i praktiken"