De första licentiatseminarierna inom FIHD

Forskarskolan idrott och hälsas didaktik (FIHD), vilken har genomförts som ett samarbete mellan GIH, Malmö högskola och Örebro universitet har varit ett led i regeringens satsning på forskarutbildning av verksamma lärare (se vidare http://www.regeringen.se/sb/d/14484/a/162008).

Det övergripande syftet med denna forskarskola har varit att erbjuda en forskarutbildning av hög kvalitet som kan utgöra ett nav för ämnesdidaktisk kunskapsutveckling av ämnet idrott och hälsa, dess uppdrag och bidrag till skolsystemet som helhet.

15 doktorander, verksamma lärare i idrott och hälsa antogs våren 2012 och påbörjade sin forskarutbildning. Det är nu dags för de första examinationerna.

Under denna vår är ambitionen att starta ännu en forskarskola, omgång nummer två. Till denna forskarskola har finansieringen från skolhuvudman utgjort ett problem och många sökande, behöriga, har tvingats att återta sina ansökningar.

För mer information om Forskarskolan idrott och hälsas didaktik (FIHD) kontakta:

Docent suzanne.lundvall@gih.se