Béatrice Gibbs uppsats ”Wii lär oss att dansa?” blev godkänd

Den nya studien om interaktiva dansspel visar att med hjälp av Nintendo Wii-spelet Just Dance lärde sig 25 elever i en gymnasieklass att dansa. Béatrice Gibbs, lic-doktorand vid GIH, har undersökt hur man kan lära ut dans på lektioner i idrott och hälsa genom att använda interaktiva dansspel.

Bild på Helle Winther, Håkan Larsson, Béatrice Gibbs och Mikael QuennerstedtHåkan Larsson, professor på GIH och handledare, hälsade alla välkomna och presenterade opponent Helle Winther, lektor i idrottsvetenskap och dans från Köpenhamns universitet. Biträdande professor Mikael Quennerstedt från Örebro universitet har varit handledare och Johnny Nilsson, docent på GIH, har varit examinator.

Licentiatseminariet började med att Helle Winther sammanfattade uppsatsen. Därefter berättade Béatrice Gibbs som hur hon arbetat med eleverna, att hon använt sig av Laban, filmat eleverna och skrivit i efterhand hur de rört sig. Béatrice berättade att hon sammanställt alla rörelser i ett excelark för att göra en analys.  

– Dansspel som läromedel bidrar till att utveckla andra kroppsrörelser och att eleverna ser lektionen mer som en utmaning. Tack vare att handkontrollerna inte används blir det ingen tävling, vilket många elever uppskattar, säger Béatrice Gibbs.

Fokus på att styra elever

Béatrice Gibbs valde att inte använda den klass hon brukar undervisa i för att undvika att tänka på betyg, utan hon kunde istället koncentrera sig på att se och stötta eleverna. Hon berättade att det var en utmaning att skildra rörelsernas karaktär i text i uppsatsen och valde därför att även illustrera i bilder. Béatrice Gibbs har använt sig av narrativa berättelser, vilket underlättar att förmedla vad eleverna upplevde.

– Idag finns få redskap för att lära ut dans och därför är datorspel ett bra sätt för lärarna där de i stället kan koncentrera sig på att stötta eleverna, se rörelser och fokusera på att hjälpa de som behöver extra stöd. 

Johnny Nilsson framhöll att han är glad att sådan här forskning genomförs. Hans frågor var vilka möjligheter Béatrice Gibbs ser för hur datorspel kan användas, fördelen med att imitera en avatar och lärare kan utifrån bedöma? Kanske Béatrice Gibbs kan påverka framtida datorspel? 

Tilltugg efter licentiatseminarietEfter seminariet bjöds det på bubbel och tilltugg. Johnny Nilsson kom sedan in med det glädjande beskedet att Béatrice Gibbs uppsats ”Wii lär oss att dansa?” hade blivit godkänd.

 

Läs mer om licentiatuppsatsen ”Wii lär oss att dansa?”