Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap startar

Den 4 september 2009 startade den Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap (NFI) med 11 doktorander antagna vid Göteborgs universitet.

I forskarskolan har GIH ansvar för tre doktorander med placering vid GIH:

  • Magnus Ferry
  • Anna Tidén
  • Gunnar Teng

GIH ansvarar för den första obligatoriska kursen – Introduktionskurs 7,5 hp – där undervisande lärare kommer att vara prof em Lars-Magnus Engström, Göran Kenttä, Håkan Larsson, Suzanne Lundvall, Jane Meckbach, Karin Redelius och Leif Yttergren. Kursen kommer att läsas av totalt 16 st studerande.

Forskarskolan drivs av medel från Vetenskapsrådet; Utbildningsvetenskapliga kommittén.

Doktorander vid Nationella forskarskolan i idrottsvetenskap