Publikationer

Artiklar, rapporter, böcker och annat som publiceras av forskare vid GIH finns sökbara i GIH:s publikationsdatabas DiVA.

Innehållet är komplett från 2010 och framåt. Täckningen för äldre publikationer varierar.


Forskningsgrupperna har listor över sina publikationer på respektive webbsida, under länken "Publikationer".

 

Publicera / DiVA

Publicera / DiVA
Om DiVA, GIH:s publikationsdatabas, och publicering

Läs mer om DiVA