Tester vid LTIV

Vid laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap så utför vi många fysiska tester. Här är en förklaring av de vanligaste testerna för dig som är intresserad. Vid vissa tester finns också en film länkad, då ingen länk finns betyder det att film saknas.

1. Aerob effekt och kapacitet

VO2max (aerob effekt)

Detta test mäter din kondition, eller som det mer vetenskapligt heter, din maximala syreupptagningsförmåga/aeroba effekt. Detta kan man få fram genom att mäta hur mycket syre din kropp kan ta upp under hårt arbete. De som har en hög syreupptagningsförmåga kan träna/tävla på en högre nivå/fart än de som har lägre syreupptagningsförmåga. Testet tar ca 8-12 min och görs normalt på löpband eller cykel. Under dessa minuter ökar belastningen successivt från lätt jogging till mycket hård löpning. Testet ger dig ett testvärde som är ett kvitto på hur vältränad du är jämfört med genomsnittet i Sverige. Eliten i konditionsidrotter, så som t.ex. längdskidor, har VO2max-värden > 70 ml/kg/min. En motionär ligger vanligen mellan 40-50 ml/kg/min.

Se filmen "Maximal syreupptagning (VO2max) på löpband (lutningsprotokoll)" av RF Elitsidrottsstöd Bosön  

Laktattröskel (aerob kapacitet)

Detta test mäter din laktattröskel (även kallad mjölksyratröskel) som är ett mått på din aeroba kapacitet, dvs. hur hårt du kan arbeta under en längre tid (> 30 min) utan att din kropp producerar mer mjölksyra än vad den kan ta hand om. Testet går till så att man springer eller cyklar på en passande belastning (en bit under ens max) i 4-5 minuter varefter pulsen noteras samt ett blodprov tas. Därefter höjs belastningen och 4-5 minuter senare tar man ytterligare ett blodprov och läser av pulsen. Detta upprepas ca 5 gånger. Efteråt analyserar man koncentrationen av laktat (mjölksyra) i blodet och kan utifrån det räkna fram vilken puls och fart man kan hålla innan man får för mycket laktat i kroppen och "går in i väggen". En elitlöpares laktattröskel ligger på ca 85–90% av den maximala hjärtfrekvensen och en motionär på ca 70–80%.

Se filmen "Laktattröskel cykelergometer" av RF Elitsidrottsstöd Bosön

2. Explosiv förmåga

Vertikalhopp (CMJ)

Detta är ett klassiskt test för att mäta spänsten, dvs. din explosiva förmåga. Testet utförs genom att man står mellan två fotoceller och hoppar så högt man kan. Tiden man befinner sig i luften registreras och utifrån denna information kan sedan hopphöjden beräknas. Man kan utföra testet med eller utan armpendling beroende på vilken rörelse som bäst matchar den idrott man utövar. Eliten (bollsporter) hoppar > 50 cm medan en motionär normalt hoppar 30-40 cm.

Explosiva knäböj i Smith-maskin

I detta test mäter man benens explosiva förmåga genom att så snabbt som möjligt förflytta en känd vikt (skivstång med vikter) vertikalt i en Smith-maskin. Skivstången är kopplad till en sensor som registrerar förflyttningen i vertikalled (sträcka och tid) och på så vis kan effektutvecklingen beräknas (power). Tesvärden för elitidrottare ligger normalt > 15 W/kg och för motionärer runt ca 10 W/kg.

3. Indirekta mätningar av aerob effekt

Pyramid-testet

Detta test mäter indirekt aerob effekt, dvs. ger en bra uppskattning av den maximala syreupptagningsförmågan. Testet är framtaget på GIH av prof. Johnny Nilsson och Eva Andersson och går ut på att man under 5 min springer fram och tillbaka över en plintpyramid som är ca 0,5 m hög. Varje vända är 5,5 m lång och ju fler vändor man klarar av ju bättre blir testvärdet. Eliten (bollsporter) klarar normalt > 100 vändor medan motionärer ofta klarar mellan 60-80 vändor. Testet är mycket kompakt och perfekt om man inte har så mycket utrymme. Testet kräver att man kan ta ut sig maximalt.

Beep-testet

Vill man indirekt ta reda på den aeroba effekten (konditionen) på flera personer samtidigt, är beep-testet ett bra test. Testet, som även kallat shuttle-run, är ett progressivt (ökande) löptest som går ut på att man springer 20 meter fram och tillbaka mellan två linjer där tempot ökas successivt under hela testet. Varje nivåökning man klara av medför ett bättre testvärde. Testet är speciellt bra för bollsporter där start/stoppmoment förekommer i idrotten. Testet kräver att man kan ta ut sig maximalt.

Se filmen "Legér-test Beep-test" av RF Elitsidrottsstöd Bosön

Åstrand- & Ekblom Bak-testet

Dessa två test är lämpligt för personer som inte klarar av att ta ut sig maximalt, t.ex. om man är gammal eller har någon komplikation som förhindrar en maximal insats. Testen ger en grov uppskattning av den aeroba effekten, dvs. konditionen. Ekblom Bak-testet är en vidareutveckling av Åstrandtestet och ger best uppskattning av konditionen. Båda testen utförs på en cykelergometer (Monark 828 E) där man får cykla på en individanpassad submaximalbelastning (ca 60 % av VO2max) under några minuter samtidigt som pulsen registreras. Utifrån pulsvärdet kan man sedan uppskatta den aeroba effekten. Det är nämligen så att om en otränad och en vältränad person cyklar på samma belastning så kommer den vältränade personen att ha en betydligt lägre puls.

4. Anaerob effekt

Wingate

I detta test mäter man sin förmåga att arbeta maximalt under 30 s. Man får då ett mått på sin så kallade anaeroba förmåga/effekt. Denna förmåga är mycket viktigt i idrotter där man upprepade gånger måste förflytta sig snabbt korta sträckor, t.ex. hockey och handboll. När muskeln arbetar maximalt jobbar den framförallt utan syre (anaerobt) vilket beror på att energin kan frigöras snabbast ifrån de anaeroba processerna. Muskelmassa har stor betydelse för den anaeroba effekten och personer med kraftiga lår presterar normalt bra i ett Wingate-test. Testet utförs på en för ändamålet specialtillverkad ergometercykel (Peak Bike) och belastningen (trampmotståndet) anpassas efter kroppsvikten. Medeleffekten under ett Wingate-test bukar ligga mellan 9-10 w/kg för elitidrottare medan motionärer normalt ligger mellan 5-7 w/kg.

Se filmen "TT 30 sekunder på cykelergometer" av RF Elitsidrottsstöd Bosön

Sprinttester

Vid ett sprinttest mäter man tiden det tar för en person att förflytta sig ett visst antal meter så snabbt som möjligt, t.ex. 5, 10, 20 eller 30 meter. Tiden mäts mycket exakt med hjälp av fotoceller som placeras ut vid starten samt vid de avstånd man vill mäta. När ljusstrålen mellan fotocellerna bryts registreras tiden. Elitidrottare i explosiva idrotter springer 30 m på ca 4s medan motionärer normalt ligger mellan 5-6s.

Se filmen "Sprintlöpning 30 meter" av RF Elitsidrottsstöd Bosön

5. Olika styrketester

Chins: antalet "strikta" kroppshävningar som man kan göra i rad från hängande i en stång med raka armar till helt böjda armar så att hakan kommer över stången. Ett bra testvärde för kvinnor är 1-3 och för män 7-10.

Se filmen "Chins" av RF Elitsidrottsstöd Bosön

Dips: antalet gånger som man klarar av att sänka sin kropp, hängande i en barr, från raka armar till böjda (90o) Ett bra testvärde för kvinnor är 3-6 och för män 10-13.

Se filmen "Dips" av RF Elitsidrottsstöd Bosön

Brutalbänk: antalet sit-ups som man klarar av att göra hängandes upp och ner i knäna. Ett bra testvärde för kvinnor är 5-8 och för män 10-13.

Se filmen "Brutalbänk" av RF Elitsidrottsstöd Bosön

Bänkpress: den vikt (skivstång med viktskivor) som man klarar av att pressa upp från bröstet till raka armar liggandes på en bänk. Ett bra testvärde för kvinnor är > 40 kg och för män > 80 kg.

Se filmen "Bänkpress (1 RM)" av RF Elitsidrottsstöd Bosön

Handgrip: den maximala kraft som man kan pressa ihop fingrarna med (handstyrka). Detta är även en bra indikation på din allmänna kroppsstyrka. Ett bra testvärde för kvinnor är > 350 N och för män > 550 N.