Studie om stillasittande påverkar hjärnan

Vid Gymnastik- och idrottshögskolan planeras en studie av hur fysisk aktivitet och stillasittande påverkar vår förmåga till att förändra blodcirkulationen i hjärnan, något som är av stor betydelse vid inlärning och när vi skapar minnen. Till denna studie söker vi personer som är både aktiva och de som är inaktiva. Syftet är att undersöka vad som händer i hjärnan när man sitter mycket.

Vi söker nu deltagare i studien. Mer specifikt söker vi personer med följande egenskaper:

  • Kvinnor och män mellan 40 och 60 år
  • Har ett body mass index (BMI) under 35 kg/m2
  • Inte har diabetes, epilepsi eller har haft hjärtinfarkt, stroke eller hjärtsvikt
  • Inte medicinerar mot sömnstörningar, depression eller psykos

Vad innebär det att delta i denna studie?

Som deltagare kommer du att vara på Gymnastik- och idrottshögskolan (Lidingövägen 1 i Stockholm, vid Stockholms Stadion) vid sammanlagt fyra tillfällen. Vid det första tillfället (som tar cirka tre timmar) genomför deltagaren ett löpbandstest för bestämning av maximal syreupptagningsförmåga ("kondition"). Därtill testar deltagaren de undersökningsformer som kommer att ingå vid de tre kommande tillfällena. De tre följande tillfällena tar cirka fem timmar och innehåller tester och en tretimmars-period med antingen stillasittande, stillasittande med styrketräningspauser eller rörelsepauser med promenad varje halvtimme. Efter studien får du dina resultat presenterade för dig skriftligt.

Mer information får du från ansvariga forskare:

Örjan Ekblom, 072-510 48 59 eller orjan.ekblom@gih.se

Maria Ekblom, 070- 003 95 86 eller maria.ekblom@gih.se