Studie om hur muskelfibersammansättning påverkar insulinresistens

Vid Gymnastik- och idrottshögskolan planeras en studie av hur fasta och muskelfibertyp påverkar insulinkänsligheten, något som är av stor betydelse vid utveckling av insulinresistens och typ 2 diabetes. Till denna studie söker vi män som inte tränar på elitnivå.

Syftet med studien är att påvisa om nedsatt insulinkänslighet, till följd av 72 timmars fasta (som leder till höga fettnivåer i blodet) skiljer sig mellan män med hög respektiv låg sammansättning av långsamma muskelfiber.

Vi söker nu deltagare i studien, specific med följande egenskaper:

  • Friska män mellan 18 och 30 år som inte tränar på elitnivå

Vad innebär det att delta i denna studie?

Det första steget är att du infinner dig för en hälsoundersökning där även muskelkraft mäts under elektrisk stimulering. Om värderna passar blir du utvald att delta i studien. Om inte, får du 100 kr i ersättning.

Vid ett annat tillfälle mäts maximal syreupptagningsförmåga och blodtryck. Om inga avvikande värden uppmätts kommer studien att inledas för din del.

Efter en natts fasta kommer du att undersökas med ett blodprov, en muskelbiopsi samt blodprov för att bestämma insulinkänslighet (intravenöst glukostoleranstest). Sedan får du äta frukost och därefter ingen mat under 72 timmar. Sedan återvänder du till laboratoriet och samma protokol (dvs blodprov, muskelbiopsi samt glukostoleranstest) upprepas. Sammanlagt kommer blodprov, muskelbiopsi samt glukostoleranstest tas vid två tillfällen.

Den totala tidsåtgången uppskattas till 2x3 timmar med mellanrum av 3 dagar. Efter studien får du dina resultat presenterade för dig skriftligt inklusive muskelfibersammansättning. Deltagare som fullföljt studien får 2400 kr i ersättning.

Mer information får du från ansvariga forskare:

Abram Katz, 0705771383 eller abram.katz@gih.se
Sarah Blackwood, 0768264155 eller sarah.blackwood@gih.se