Studie om hur fysisk aktivitet och stillasittande påverkar hjärnan

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker försökspersoner för en studie om hur fysisk aktivitet och stillasittande påverkar förmågan till att förändra signaleringen i hjärnan.

Kriterier

  • Kvinnor och män mellan 40 och 60 år

Upplägg

Studien består av fyra tillfällen.

Det första tar cirka tre timmar där deltagaren genomför ett cykeltest, lämnar ett blodprov och testar de undersökningsformer som ingår vid de tre kommande tillfällena. De tre följande tillfällena tar drygt sex timmar och innehåller tester och en tretimmars period med antingen stillasittande, stillasittande med rörelsepauser varje halvtimme eller stillasittande med ett lättare träningspass.

Efter studien presenteras resultaten skriftligen. Ersättning utgår.

Kontakt

Emil Bojsen-Møller
Gymnastik- och idrottshögskolan
Mobiltelefon: 070-344 00 64 eller e-post: emil.bojsen.moller@gih.se

Örjan Ekblom
Gymnastik- och idrottshögskolan
Mobiltelefon: 072-510 48 59 eller e-post: orjan.ekblom@gih.se

Maria Ekblom
Gymnastik- och idrottshögskolan
Mobiltelefon: 070-003 95 86 eller e-post: maria.ekblom@gih.se