Studie om glykogentillgänglighet och träningsanpassning hos kvinnor och män

Åstrandlaboratoriet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker deltagare till en studie vars syfte är att undersöka om styrketräning med låga glykogennivåer ökar muskelnedbrytning (autofagi) samt om intag av essentiella aminosyror (EAA) kan motverka detta.

Du är behörig att delta om du är:

  • frisk kvinna eller man i åldern 20-40 år
  • icke-rökare
  • styrketränar regelbundet

Studien innefattar

  • Mätning av kroppssammansättning (fett-och muskelmassa)
  • Mätning av benstyrka och syreupptagningsförmåga
  • 6 glykogentömmande träningspass på cykel
  • 4 perioder med glykogenladdning
  • 4 styrketräningspass
  • Blod-och muskelprover vid två tillfällen för mätning av proteinsyntes

Under glykogenladdningsperioderna ska en högkolhydratkost konsumeras och maten kommer att tillhandahållas av forskningsgruppen. Studien tar ca 5-6 veckor att genomföra.

Ekonomisk ersättning utgår vid deltagande i studien.

Kontakt

Oscar Horwath
oscar.horwath@gih.se  

eller

Jonas Granberg
jonas.granberg@student.gih.se

Ansvarig forskare:
William Apró, Ph.D.
william.apro@gih.se
08-12053867