Studie om broccoligroddar och träningsrespons

GIH söker friska deltagare mellan 18-40 år till en studie om broccoligroddar och träningsrespons. Syftet är att mäta hälsoeffekter av broccoligroddar och betydelsen av antioxidativt svar vid hård träningsbelastning. 

En muskels arbetskapacitet är beroende av hur mycket energi som kan omsättas till arbete. I mitokondrien omsätts energin hos kolhydrater och fett med hjälp av syre. Vid hårt belastande träning sker en negativ påverkan på mitokondriefunktionen, och produktionen av reaktiva syre- och kväveoxidradikaler (ROS) ökar. Att dessa radikaler bildas är en nödvändighet för att få en positiv respons på träning, men vid alltför stora mängder sker en negativ effekt på muskeln. I korsblommiga grönsaker, och främst i broccoligroddar finns ämnen som påverkar uttrycket hos anti-inflammatoriska och antioxidativa gener, vilket då kan fungera preventivt mot den ökande mängden ROS.

Vad innebär det att delta i studien

Vi vill genomföra en träningsstudie där högintensiv intervallträning kommer genomföras under en period på 7 dagar. Studien kommer att genomföras som en så kallad cross-over studie, där varje deltagare genomgår en experimentperiod och en placeboperiod. I denna studie innebär detta olika intag av groddar, där det i respektive träningsperiod ska intas en daglig dos av broccoligroddar och senapsfrön eller alfalfagroddar och senapsfrön. De både träningsperioderna sker med 4-6 veckors mellanrum, och utförs för att utvärdera om eventuell effekt sker till följd av broccoligroddarna. Muskelvävnadsprov och blodprov kommer att tas före och efter träningsperioderna för att studera muskelns anpassning till träningsbelastning och effekten av broccoligroddar i relation till träningsbelastningen.

Under studiens gång kommer övervakad intervallträning på ergometercykel genomföras på GIH samt sedvanliga tester före och efter träningsperioden för mätning av maximal syreupptagningsförmåga, mjölksyratröskel, fettförbränningskapacitet, prestation vid time-trial och kognitiv förmåga genom ett arbetsminnestest med mera.

Vi söker till denna studie:

  • otränade till måttligt tränade friska män och kvinnor.

Efter fullföljt studiedeltagande utgår ersättning samt fysiologisk data från de genomförda cykeltesterna.

Vid frågor kan du kontakta:

Lina Nilsson, e-post: lina.nilsson@gih.se, tel: 073-706 88 32
Mikael Flockhart, e-post: mikael.flockhart@gih.se, tel: 073-641 90 50

Ansvarig forskare är docent Filip Larsen tel: 08-120 53 797