Löpstudie

Vi söker testpersoner till en löpstudie.

Som testperson ska du springa i olika sorters skor och med olika löptekniker. Vi vill ta reda på om det finns en skillnad i muskelaktivitet, hälsenans funktion och tryckfördelning under foten vid olika löpsteg och skor.

Kriterier

Inklusionskriterier

  • Minst ett års löp-träning i minimalistiska eller traditionella löpskor
  • Springer minst 30 km i veckan

Exklusionskriterier

  • smärta i nedre extremitet under löpning
  • systemsjukdom
  • tidigare/nuvarande somatisk skada
  • använder ortoser eller skoinlägg
  • tidligare operation i  nedre extremitet  

Upplägg 

Undersökningen tar cirka två timmar och sker på BMC-laboratoriet på GIH.

Varje deltagare får 250 kronor som ersättning.

Kontakt

Vid anmälan och eventuella frågor e-posta till:

lopstudie.nph@gmail.com eller toni.arndt@gih.se