Studie med laktatinfusion under styrketräning

Åstrandlaboratoriet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker försökspersoner för en studie som undersöker betydelsen av laktat för muskelns anpassning till styrketräning.

Kriterier

  • Kvinna eller man i åldern 20-40 år
  • Tränat styrketräning regelbundet ca 2 ggr/vecka under minst 1 år
  • Frisk och skadefri

Upplägg

Studien består av två delar:

Förförsök: Ett test av maximal benstyrka samt maximal anaerob kapacitet (Wingate) som tar ca 60 min. Två kvalificerade träningspass med styrketräning av benmuskulaturen som tar ca 45 min.

Huvudförsök: Du kommer få delta i två försök som involverar styrketräning av benen med samtida venös infusion av laktat (mjölksyra) eller koksalt (placebo). Under dessa två försök kommer muskelprover (biopsier) samt blodprover att tas. Tidsåtgången beräknas till ca 5h för vartdera tillfället.

Vid full deltagande utgår ekonomisk ersättning på 3000:-

Kontakt

Marcus Moberg
Åstrandlaboratoriet, Gymnastik- och idrottshögskolan
marcus.moberg@gih.se
08-120 53 875