Studie med hypoxi under styrketräning

Åstrandlaboratoriet vid Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) söker försökspersoner för en studie som undersöker betydelsen av laktat för muskelns anpassning till styrketräning.

Kriterier

  • Man i åldern 20-40 år
  • Tränat styrketräning regelbundet ca 2 ggr/vecka under minst 1 år
  • Frisk och skadefri

Upplägg

Studien består av två delar:

Förförsök: Ett test av maximal benstyrka samt maximal anaerob kapacitet (Wingate) som tar ca 60 min. Två kvalificerade träningspass med styrketräning av benmuskulaturen som tar ca 45 min.

Huvudförsök: Du kommer få delta i två försök som involverar styrketräning av benen med samtida andning av hypoxisk luft (12 % syre) eller normoxisk luft (21 % syre). Under dessa två försök kommer muskelprover (biopsier) samt blodprover att tas. Tidsåtgången beräknas till ca 5h för vartdera tillfället.

Vid full deltagande utgår ekonomisk ersättning på 3000:-

Kontakt

Marcus Moberg
Åstrandlaboratoriet, Gymnastik- och idrottshögskolan
marcus.moberg@gih.se
08-120 53 875