Studie om musklers förändringar efter en stroke

Är du mellan 45 och 60 år är du välkommen att söka till en forskningsstudie.

Temat på studien är hur muskler och senor av hemipares, det vill säga halvsidig muskelsvaghet, påverkas efter en stroke jämfört med friska individer.

Syftet med studien är att beskriva muskelstrukturen och förändringar av kapaciteten av kraftproduktion efter en stroke.

Vad innebär det att vara med i studien?

Deltagande innefattar två besök. Den första tar cirka två timmar. Här ska forskningspersonen genomföra passiva och dynamiska rörelser. Med hjälp av ett rörelseanalyssystem, elektromyografi, dynamometer och ultraljud mäts muskelarkitektur, aktivering och kapaciteten vad gäller kraftgenerering. Detta besök genomförs på GIH.

Det andra besöket tar cirka en timme och består av en magnetröntgenundersökning av nedre extremiteter, det vill säga benen. Detta besök genomförs på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge.

Alla mätningar är smärtfria och ofarliga.

Vi söker till denna studie:

  • Försökspersoner i ålder 45 till 65 år
  • Utan kända neurologiska störningar
  • Utan skador på nedre extremiteter de tre senaste månaderna
  • Inga implantat som till exempel pacemaker

Efter varje fullföljt besök får försökspersonerna två filmbiljetter.

Är intresserad av att delta?

Kontakta Ruoli Wang vid KTH. Hon nås på e-post ruoli@kth.se

Denna forskningsstudie är ett samarbete mellan KTH MoveAbility Laboratory, Laboratoriet för biomekanik och motorisk kontroll vid GIH, Danderyds sjukhus och Karolinska Universitetssjukhuset.