Åstrandlaboratoriet

På Åstrandlaboratoriet kan arbetsfysiologisk forskning med inriktning mot såväl fysisk prestationsförmåga som hälsa och välbefinnande utföras.

Arkiv Åstrand

Här ingår forskning om:

  • kroppens adaptation till akut arbete och träning,
  • nutritionens betydelse för fysisk prestationsförmåga,
  • muskelns anpassning till uthållighetsträning och styrketräning,
  • fysisk aktivitet och motionsvanor hos barn och vuxna,
  • träning och insulinkänslighet,
  • mitokondriernas funktion i den humana muskulaturen,

Den metodik som regelbundet används är traditionell bestämning av syreupptagning och fysisk prestationsförmåga, samt provtagning i form av muskelbiopsi och blodprov.

Laboratoriet har en biokemisk avdelning med modern utrustning för analyser av vävnadsprov. Här ingår analyser av muskelfibersammansättning, enzym- och metabolitbestämningar, bestämning av proteinuttryck (Western blot), genuttryck (PCR-analys) samt mätning av mitokondriell funktion i isolerade muskelpreparationer.

Läs mer om Åstrandlaboratoriets vanligaste tester.

Adress till denna sida www.gih.se/astrandlaboratoriet